BLED

Foto: Aleš Košir

Přibližně před 14 tisíci lety roztával Bohinjský ledovec. Svým pohybem vyhloubil údolí, které mj. dalo vzniknout Bledskému jezeru, a zanechal za sebou vyvýšeninu v podobě ostrova.

Bledské jezero

Jezero nyní pokrývá plochu 144 ha, avšak původně bylo daleko větší (viz film dole). Voda se v létě ohřeje na příjemných 25° C, během zim s dlouhými mrazy, které jsme bohužel už několik let nezažili, zamrzá.

Nádherně vypadající jezero trpí znečištěním způsobeným malým průtokem vody, masovým turistickým ruchem, rybařením, resp. přikrmováním ryb, umělými hnojivy a v minulosti také nevyřešenou infrastrukturou odpadních vod. Situaci pomáhá řešit přívod čisté prokysličené vody z bystřiny Radovna, odčerpávání na dně usazeného bahna a sanace kanalizace. Zlepšení kvality vody dokazuje mj. opětovná přítomnost škeble rybničné a raka potočního. Největšími obyvateli jezera jsou sumci. Dále tu žije štika, kapr, kterého Slovinci nejedí, okoun, pstruh, plotice, amur bílý,  bolen, jelec tloušť, candát, lín a nepůvodní perlín zlatý. Bledské jezero čelí invazi nepůvodního mlže slávičky mnohotvárné.

Před rozvojem turistického ruchu jezero obklopovala pole a pastviny.
Typický obrázek Bledu s ostrovem, hradem a Karavankami v pozadí.

Ostrov

Archeologické nálezy svědčí o přítomnosti člověka na ostrově již v mladší době kamenné. Původní svatyně pohanské bohyně lásky Živy se s příchodem křesťanství postupně proměnila ve zděný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nejvíce stavebních zásahů zažil ostrov v 17. století, z tohoto období pochází také proslulé jižní schodiště s 99 schody. V jednotlivých stavbách komplexu přebýval kostelník, kaplan, poutníci přicházející se poklonit Panně Marii, resp. zazvonit na zvon přání, a meditující duchovní či umělci, kteří sem přišli vychutnávat klid a mír.


Od staveb v horní části ostrova vede k severnímu pobřeží úzké kamenné schodiště z roku 1852. Na pobřeží se nachází kaplička Matky Boží Lurdské.

99 schodů ke kostelu na ostrově.
Ostrov s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Převoznictví

K převozu na ostrov slouží dřevěné plavidlo pletna, jehož existenci v období feudalizmu potvrzují zápisky v církevních knihách. Chudší sedláci z vesnice Mlino ležící na jižním břehu Bledského jezera neměli dost půdy k pokrytí odvodu desátek. Svou povinnost vůči vrchnosti tedy plnili bezplatným převozem poutníků na ostrov na pletnách. V období vlády Marie Terezie se z povinnosti stalo právo. Tradice převozu poutníků (turistů) na ostrov se dědí z otce na syna v rámci rodu.

Pletna

Turisté v Bledu

Za první „turisty“ jsou považování poutníci k Panně Marii na ostrově. Počátek turizmu se ovšem váže k činnosti švýcarského léčitele Arnolda Rikli (1823-1906), který na základě vlastních zkušeností s pozitivním vlivem místního klima na zdraví postavil v Bledu lázně s kúrami založenými na třech pilířích: voda, slunce, vzduch. Někteří pacienti špatně snášeli přísný lázeňský režim s jídelníčkem bez masa a alkoholu, proto vyhledávali ubytování jinde, především na místních statcích. 

Bledský hrad

Hrad stojící na 130metrové vyvýšenině imponuje především svou pozicí. Na základě darovací listiny, dle které celou oblast daroval v roce 1004 císař Jindřich II. brixenskému biskupství a kterou r. 1011 výslovně rozšířil ještě o Bledský hrad, vynesl tzv. Bledský kout z historické bezvýznamnosti. Na základě tohoto prvního písemného důkazu své existence je Bledský hrad pokládán za nejstarší hrad Slovinska.

Hrad stojí na mohutné skále 130 m nad jezerem.

Zvláštní nápady

V 18. století přišel tehdejší správce hradu Ignacij Novak s nápadem vysušit jezero, na úrodné půdě založit pole a usazené bláto využít k výrobě cihel. Kromě toho chtěl také mostem spojit ostrov s pobřežím. Oba nápady místní zemské shromáždění zavrhlo.

Soutěska Vintgar

Soutěska vyhloubená řekou Radovna leží přibližně 4 km severozápadně od Bledu. Ve svojí přirozené podobě nebyla průchozí, proto byla již krátce po svém objevení koncem 19. století vybavena dřevěnými můstky a chodníky. Po nich se dá pohodlně projít celou 1,6 km dlouhou trasu zakončenou třináctimetrovým říčním vodopádem Šum. Vintgar představuje jedno z nejvyhledávanější turistických míst v okolí Bledu.

Soutěska Vintgar představuje hlavní turistický trhák v okolí Bledu.

Vstupné nejnavštěvovanějších atrakcí Bledu​

Další destinace