POKLJUKA

Krasová náhorní plošina Pokljuka leží na východní straně Julských Alp mezi údolími Mostnice, Voje, údolím řeky Sava Bohinjka, Radovna a Krma a spadá pod ochranu Triglavského národního parku. Dosahuje nadmořské výšky 1200 až 1500 m. S výjimkou planin a rašelinišť je Pokljuka pokrytá lesem, který patří mezi největší a hospodářsky velmi využívaný les ve Slovinsku. Střídání lesů a pastvin, schůdné lesní cesty, soutěsky a rozmanitý kopcovitý terén představují ideální podmínky pro sport a aktivní odpočinek. Na Pokljuce můžeme běžkovat, skialpovat, chodit na sněžnicích, vyrazit na túry, lehčí výlety a houbařit. 

Rašeliniště

Rašeliniště na Pokljuce se řadí do kategorie horských vrchovišť. Jmenují se Veliko Blejsko barje, Šijec a Barje pri Goreljku.

Rašeliniště.

Pastviny (planiny)

Většina pastvin je stále aktivních, volného pohybu si užívají zejména krávy a koně. Na některých pastvinách se nám dostane chutné svačiny v podobě domácích mléčných produktů jako je sýr, čerstvý tvaroh (skuta) nebo zákys (kislo mleko).

Pokljuku můžeme projít a zároveň navštívit množství planin po okružní cestě Šport hotel – Jelje – Konjska dolina – Zajamniki – Praprotnica – Rudno polje – Šport hotel. Planina Zajamniki (1257 m) ležící v jižní části náhorní plošiny nad Bohinjským údolím je typická rozmístěným pastoušek formující dlouhou „ulici“. Nejvýše ležící pastvinu představuje Klek (1556 m) pod vrcholem Debela Peč (2014 m n. m.), planiny Rudno polje (1340 m) a Goreljek (1250 m) patří mezi nejnavštěvovanější. Z pastviny Rudno polje vede nejkratší (6 hod) a nejpohodlnější přístup k Triglavu (2864 m n. m.).

Pastýřský domek na planině Zajamniki.
Pastvina Uskovnica.

Soutěska Pokljuška soteska

Soutěsku Pokljuška soteska tvoří vysoká úzká koryta, skály a přírodní mosty, které zformoval ledovec a již vyschlý potok Ribščica. Zhruba kilometr dlouhá značená trasa vede lesem, takže za horkých letních dnů nabízí příjemný chládek. Její největší dvorana se jmenuje Pokljuška luknja.

Z bohinjské strany se do okraje Pokljuky zařezává soutěska říčky Ribnica, která je ovšem na rozdíl od další soutěsky Korita Mostnice z větší části nedostupná. Korita Mostnice vedou údolím Voje a vyznačují se mostem Hudičev most (Čertův most).

Horská chata Blejska koča na Lipanci, nejoblíbenější turistický cíl Pokljuky

Velmi oblíbená chata Blejska koča na Lipanci (1630 m n. m.) stojí na planině Lipanca, na okraji náhorní plošiny, pod jejím ústředním hřeben táhnoucím se od jihozápadu kolem údolí Krma. Z důvodu snadného přístupu odtud hodně lidí vyráží na vrcholy v okolí např. Debela peč (2014 m n. m.), Lipanski vrh (1968 m n. m.) a Viševnik (2050 m n. m.). Dalším vhodným výchozím bodem pro vysokohorské túry je chata na planině Uskovnica (1154 m n. m.).

Blejska koča na Lipanci.
Na vrcholu Debela Peč (2014 m n. m.).

Nezapomenutelné výhledy

Výjimečný výhled na Bled, Karavanky a Grintovec se naskytne z vrchu Galetovec (1259 m n. m.), nádherný rozhled na Bohinjské údolí pak z vyhlídky Vodnikov razglednik pri Koprivniku (1017 m n. m.), z vrchu Javorov vrch (1482 m n. m) na Julské Alpy a z kopce Studor (1002 m n. m.) na samém okraji Pokljuky na Bohinjské jezero s věncem Julských Alp.

Z vrcholu Studor.
Výhled z vrholu Debela Peč na údolí Krma a horní část údolí řeky Radovna.

Další destinace